Nutri Q - Интегрално подхранване » Маслен екстракт „Нефрит“

Маслен екстракт „Нефрит“

Масляный экстракт «Нефрит»

Състав: нефрит, сусамово масло

Време за прием: редовно – по предписание и в съответствие с поставените цели

 

Масленият екстракт „Нефрит“ е продукт с особен резонанс, добит след деветкратна дестилация. Поддържа хормоналния баланс в организма, предоставяйки му високочестотна енергия за неговото нормално функциониране. Приемът на извлек от нефрит поддържа висшите клетъчни функции и подхранва мозъка.

Есенцията от нефрит формира допълнителни условия за генериране на високочестотна енергия, която тялото е способно да усвоява. В резултат геометричната структура на тялото се преобразува в по-съвършена – процес, позволяващ усъвършенстване на човешката природа, за да може тя да се внедри в природата на пространството, на макрокосмоса.

Подхранването с нефрит е независещо от времето вид хранене, а кристалната есенция не просто не зависи от времето, но също така е носител на уникални характеристики и задачи. Като високочестотен продукт е предназначен не само за подхранване, но е и практически ориентиран: усъвършенства и преобразува енергията, съзнанието, цялото тяло; заздравява молекулярните връзки в тялото, акумулира вътрешната енергия и подпомага усвояването ѝ.

Извлекът не само подхранва, съхранява и укрепва тялото, но и генерира допълнителна енергия в него. Първоначално въздейства върху зоните, в които енергията се задържа и съхранява по естествен начин.

Кристалната есенция от нефрит е уникален продукт. Продуктът съчетава хилядолетните знания за биологичното и алхимично значение на културите на племето маори, на маите и на Древен Китай.

Характеристики

Високите вибрации на екстракта се усвояват максимално добре от тялото. Най-силен ефект той оказва при навлизането в бъбреците и костния мозък. Всички положителни процеси в организма протичат при внедряването на този извлек в секреторните молекулярни структури.

Приемът на есенция от нефрит превключва тялото в режим на регенериране на енергия – процесът се опира на възможностите на сакралната архитектура на човешкото тяло. Като своеобразна операционна система на хранене извлекът е в състояние да вдъхновява приемащия го към разрешаване на поставените задачи и дори да му дава допълнителни „правомощия“. Приемът му прави тялото и съзнанието еластични. Този процес е познат в даоистката алхимия като Тяло на живака – неподатливо на разлагане и същевременно цялостно и гъвкаво.

Друга интересна особеност на масления екстракт от нефрит е, че може да му се припише понятието човешки фактор – отчита и още по-точно казано – насочва формирането на алхимично съзнание, допълнително усилва тоналността на мозъка, активира го. И щом човешкото съзнание осъществи контакт с нефритеното съзнание, се създава нова схема на съществуване – т.нар. съзнание на дълголетието. Съзнанието на дълголетието е определена тоналност на съзнанието, насочена към живота като процес, а не към залиняване (състояние на съзнанието, характерно за обикновения човек).

Препоръки при употреба

Кристалната есенция от нефрит е за онези, които са готови да се усъвършенстват. С приема ѝ ние се подготвяме да я възприемем, да влезем в контакт с нея. Важно е да успеем да отрезонираме с енергията на нефрита – в резултат личният код на човека може да бъде усилен и дори да се подобрят пренаталните му качества.

Извлекът подхранва съединителната тъкан, фибропластовете, диафрагмата, костната тъкан и ни учи да разбираме принципите на преходността и безвремието; формира в нас разбиране за състоянието срединност – както чрез физическото взаимодействие, така и чрез съзнанието.

За приемащия кристалния извлек е важно да се учи и класифицира според пренаталните условия. Т.е. тези условия се опират на личното обезпечаване с енергия, което влияе на временните ни жизнени показатели. Предвид факта, че в целите на нефрита влиза укрепването на жизнената сила, този момент е важен, за да се отстранят нарушенията, появили се поради енергийна недостатъчност. Кристалната есенция от нефрит може едновременно да работи и върху възстановяването, и върху акумулирането на енергийните процеси в тялото.

Въздействие върху физическото тяло

Есенцията отключва т.нар. нефритени структурни процеси и същевременно подготвя тялото за тях. Колкото по-отворено е тялото ни, толкова по-ефективен е ефектът от есенцията.

Есенцията от нефрит е своеобразен енергиен акумулатор, кристална колесница – за нея е важно да има какво да свързва, тя „смазва“ цялото тяло, незабавно прониквайки в стомаха. Дори може да се каже, че е вкусна и на първо място на тази нейна вкусност реагира природното цинобърно поле – стомахът.

Освен всичко споменато, енергийната формула така активира физическото тяло за усвояването ѝ, че включва и съответстващите ѝ полета. Т.е. освен йонизиращия ефект, тялото прави връзките между елементите си на същия принцип, както и самият нефрит при преобразуването му в кристал.

Въздействие върху енергийното тяло

Особеното при нефритената есенция е, че отключва независещите от времето процеси в човешкото тяло, като генерира допълнителен източник на енергия и помага на тялото да усвои процесите. Това ѝ придава допълнително качество що се касае до укрепването на жизнената сила.

Енергията на нефрита е „умна“ и полезна за мозъка. По уникален начин въздейства върху мозъка чрез видовете напрежение, които създава цялостната структура на нефрита. Петте вида напрежение са: пречистване, обгръщане, структура на проницанието, вътрешно звучене и вътрешна структура.

Дори невъзможното става възможно – есенцията извежда съзнанието на нови енергийни полета. В това се крие и важността на енергийното осмисляне на храненето като процес.

Нефритеният извлек подхранва духа

Колкото и езотерично да звучи, именно във връзка с подхранването на духа нефритът е намерил своето място в митологията и космогонията не само на китайците, но и на културите на маорите и маите. В древността ритуалността в използването на нефрита е била така съществена, че дори може да се каже, че е съществувала цяла религия по отношение на камъка. На този минерал са се молили, чрез него са отправяни молитви, присъствал е в ритуалните дрехи, правени са маски, култови предмети и символи с нефрит, прилагани и приживе, и след смъртта.

Самото съприкосновение с него е смятано за свещено. Възприемчивостта на нефрита е уникална. Разбира се и чувствителността на древните към по-фините вибрации е била много по-развита от тази на съвременните хора. На днешния човек му трябва не просто възстановяване, а противодействие на процесите на разрушение на жизнеността. Наблюдават се процеси на  нарушено усвояване на енергийно, кристално, та дори и на обикновен вид хранене. Тези процеси трябва да бъдат блокирани. В условията, при които  не се усвоява дори наличната, естествено акумулирана от човека енергия (не привнесената), се оказва, че умението на нефрита да свързва енергията е жизнено необходимо.

Като се храним с есенция от нефрит ние променяме качествено дишането си, усилваме генерирането на енергия в тялото дори при най-обикновени движения и при умствен труд. По този начин стъпка по стъпка привързваме всички системи в тялото към този вид подхранване или ги насочваме към процесите, генерирани от нефрита.

 

Продуктът подсилва, подхранва и въздейства последователно върху следните области на тялото:

Белите дробове – стомаха – слюнчените жлези – долната част на корема – матката – простатната жлеза – бъбреците – далака – темпоралните дялове на мозъка (център Ниуан гун) – продълговатия мозък – щитовидната жлеза. Подхранва зъбите и костния мозък на главата.

Последователността е примерна и зависи от възстановителното действие на екстракта върху клетките в посочените зони и активирането на хормоните.

 

Тип подхранване: високоенергийно, алхимично.

Подпомага стабилизирането на процесите в тялото, прави ги постоянни и хармонични. По този начин се настройва не само вътрешната ни дисциплина, но и външната; освобождаваме се от низшите инстинкти, тялото става по-силно, животът се удължава и научаваме как да живеем без да изпитваме глад.

Значение

Този продукт има особено значение, тъй като не само създава възможност за подобряване на човешката природа, а подготвя за реално вътрешно изменение на тялото и за преодоляване влиянието на разрушаващите нашата природа честоти на пространството. За алхимичното „творене“ – т.е. за контрола над трансформацията на енергия, е нужно силно съзнание, чийто принцип на формиране е важна част от функциите на нефритената есенция.

Алхимичното хранене с нефрит е част от загубено знание, при което основната задача при използването му е била усъвършенстване на човешкия мозък. Мозъкът е бил възприеман през призмата на функционирането на цинобърните полета. Като цяло алхимичният прием на даден продукт показва специално отношение и разбиране на този продукт. Ето защо алхимичното взаимодействие с минералите е ориентирано към поелите по пътя на развитието. 

„Великото творене“

Кристалната есенция „Нефрит“ е тайната на „Великото творене“, тайната на преобразуването на една сила в друга. Продуктът има резонансно напрежение и представлява енергийната активност в различни параметри. Напрежението му постоянно се променя и това прави свойствата на продукта уникални.

Маслената есенция „Нефрит“ е уникален продукт, съдържащ енергийните вибрации на нефрита. Производственият процес отнема две години, но в резултат се получава обогатен кристално-маслен екстракт, преминал деветкратна дестилация.

„Великото творене“ се опира на знанията за добиване на външен еликсир, амброзия или сома. Това изкуство е било разработено от арабските и китайските алхимици и усъвършенствано от Парацелз.

Препоръки при употреба

За вътрешен прием. Есенцията е алхимична (творяща, увеличаваща енергийните процеси). Заздравява, свързва и съчетава всички видове енергия, които човешкото тяло е способно да възприеме. С продължителен йонизиращ ефект, благодарение на високото напрежение в нефрита.

Може да се използва самостоятелно – подхранва клетките на всички системи в тялото, и като добавка към други високовибрационни продукти.

Подхранва сърцето и нервната система, помага на кожата да задържа влажност, стимулира концентрацията, подпомага усвояването на знанията. Гарантира спокоен сън, подсилва бъбреците и черния дроб.

Взаимодействието с кристалния извлек изисква правилна настройка и максимална съсредоточеност. Нефритът трябва да се възприема визуално, като сферична структура, да се отчита неговото напрежение (захващащо усилие) и дори тактилно. 

Прием

Действието му започва 5 мин. след прием и продължава до час. Нито една храна не би трябвало да попречи на въздействието му, но продуктът е по-ефективен на празен стомах.

В йога на храненето е препоръчително да се приема като продукт за външно алхимично подхранване, при някакъв вид недостатъчност и при нужда. Еднократен прием: 13 капки.

Алхимичното хранене е предназначено за хора с особени качества. Есенцията създава допълнителен източник на енергия в тялото. Изисква се максимална съсредоточеност и предполага голямо поето количество наведнъж – 3 капки. Енергията се активира и е препоръчително да се съчетава с някаква алхимична практика.

Не се препоръчва хранене два часа преди и след приема на есенцията. Носител е слюнката.