Nutri Q - Интегрално подхранване » Внимание, храна!

Внимание, храна!

careful-food-bgКакво представлява съвременната храна? Конкуренция между бактерии, вируси и химични съединения, която води съвременния човек до мутации и зависимост от нискокачествена и дори химична храна.

Най-опасното обаче е понижението и дори поражението на органолептичните способности на човека, така че той престава да възприема вкуса и да взаимодейства с него, а това представлява нарушение не просто на нормалната жизнена дейност на организма, но и психическо нарушение.

По този начин тялото се превръща в полигон за развитие на различни бактерии, които в конкурентна борба помежду си само се усъвършенстват. Те налагат на човека своите вкусови пристрастия и той започва да храни не себе си, а всевъзможните вируси и бактерии. При това бактериите далеч не смятат да унищожават човека, тъй като неговият организъм за тях е среда, в която се размножават и усъвършенстват.

Основните места, в които се разполагат бактериите, са свързани с дихателните пътища и стомашно-чревния тракт, т.е. местата, които осигуряват жизнения ресурс на човека. В действителност те започват да управляват реакциите на човека и да блокират постъпването на енергията в мозъка, причинявайки дразнението му. В тази ситуация дори нормалната храна нанася действителни вреди, тъй като мозъкът не е научен адекватно да реагира на храненето.

Така излиза, че нито като качество на храненето, нито като качество на възприемането човек не получава това, което му е необходимо от гледна точка на човешките свойства и функции на съзнанието. С нискочестотната и мутирала храна ние лишаваме тялото си от необходимата му тоналност, което води до седативност и заглушаване на работата на жлезите с вътрешна секреция.

Единственият изход за съвременния човек е да бъде лишен от привичната му храна. Тук на практика става дума за заменяне на храната с храна много по-висока честота, т.е. енергийно обоснована храна, която храни, преди всичко, мозъка. Спечелването на борбата срещу мутациите и влиянието на вредната храна е въпрос, който засяга съществуването на човека.

© Олег Черне