Nutri Q - Интегрално подхранване » Микросхема на хранене

Микросхема на хранене

Микросхема питанияКогато човек се обръща към определен тип хранене, той трябва да разбира неговата схема. Колкото по-значителни са нашите задачи, толкова по-сериозна и съвършена трябва да бъде тази схема. Най-важната задача на храненето е да пренастрои или да подобри вътрешния код на човека. За тази цел е необходимо различно по вид хранене, хранене с високочестотна храна, което ще ни помогне да преформатираме организма си, да вградим в него нова микросхема.

Храненето е процес и неговото пренастройване се осъществява постепенно, като  дяловете на мозъка се приучават да работят с новите честоти. По принцип, у всеки човек са активирани различни мозъчни дялове, но мозъкът не е научен да реагира на високочестотната храна, което означава, че той е ограничен в усвояването й. Когато приемаме високочестотна храна, ние съживяваме мозъка си, като предлагаме храна най-вече за самия мозък. Това означава, че когато възприемаме идеята за високочестотното хранене, ние подпомагаме балансирането на мозъка.

Високочестотното хранене е храненето на бъдещето – то води до създаването на условия, характеризиращи се с високочестотни показатели на тялото, енергията и мозъка. Тези показатели извеждат човека от грубите величини, които имат ограничен предел на енергийното съществуване, и го въвеждат в едно ново състояние на живеене.

Мозъкът съдържа огромен брой връзки, които определят алгоритъма на съществуване на човека. А качеството на тези връзки се задава до голяма степен от нашето хранене. Никак не е лесно да се преформатират и усъвършенстват тези връзки в мозъка, тъй като те са закрепени не просто в резултат на условията на живот, но и в резултат на времето на съществуване в тези връзки, които, от своя страна, са изработени до голяма степен вследствие на реакциите ни към храната и нейната употреба. Ние сме това, с което се храним.

За да пренастроим и усъвършенстваме връзките в мозъка, първо трябва да изменим усилието на мозъка. Но изработените зависимости и реакции, казващи вътрешно влияние върху мозъка, блокират до голяма степен нашите възможности, а и външното влияние.

Хората се опитват да усъвършенстват своето тяло, енергия и мозък с помощта на дишането, храненето и редица практики. Представители на различни култури са опитвали да изменят работата на мозъка дори чрез изменение на черепа. Дали тези опити са били успешни, не може да се каже, тъй като те никога не са били сериозно изучавани. Но едно е ясно: високочестотната храна е ключ към множество възможности.

В същото време, човек не може да възприема нещо висше, докато се намира в едно низше състояние. Необходим му е опит. Именно затова разбирането на вътрешните изменения трябва да се превърне в действителен опит. Тук трябва да се постигне баланс и пренастройване на връзките и затова не бива да се допуска един несъзнателен, несистемен подход. В противен случай може да се попадне от една неконтролируема зависимост в друга. Процесът на пренастройване на връзките в мозъка трябва да има уравновесен и контролиран характер.

Високочестотното хранене е структурно хранене, микросхема, която трябва да бъде вградена в съзнанието ни. Тя изисква сериозна дисциплинирана работа, постоянство и най-важното – никакво бързане. В мозъка трябва да се изгради преди всичко внимание, а след това – съсредоточеност.

Храненето на бъдещето е сакрална геометрия, която трябва да създаде правилната микросхема в човека. Основният и главен показател за правотата на този път трябва да бъде запазването на яснота, адекватност, усилването на работата на главата и намаляването на приема на смъртна храна, постигане на независимост от нея, а след това и изцяло отказът от нея.

© Олег Черне