Nutri Q - Интегрално подхранване » Принципи на храненето на бъдещето

Принципи на храненето на бъдещето

Логотип Питание будущегоПринципите на храненето на бъдещето включват правилно изградените понятия за хранене и формирането на отношение към храненето, на умение да го класифицираме по вибрационен и енергиен принцип. Най-важният принцип на храненето на бъдещето е изкуството да се регенерира енергията.

Храненето на бъдещето трябва да предопредели измененията в нашето тяло, които зависят от условията за развитие на енергията и организацията на енергийни процеси от различни нива, които нашето съзнание може да възприеме.

По природа тялото ни зависи от циркулацията на енергията, която се характеризира с различни нива, които се определят от начина на живот (статичен или динамичен), реакциите ни към храната или разбиранията ни за нея, опита ни или нашата зависимост. Храненето е многообразна форма на движение със собствен ритъм и структура, която се определя от съхранението, акумулирането и развитието на енергията.

Геометрията на тялото определя дали то е способно да генерира допълнителна енергия чрез движението, дишането и работата на съзнанието. Следователно, най-важният принцип на храненето е умението да се регенерира наличното. И макар този процес да е сложен, много важно е той да бъде разграничен. Защото умението просто да съхраняваме енергията по време на движение, дишане и съзнателност е не просто допълнително условие за храненето, а негов фундамент.

Основни принципи на системата „Хранене на бъдещето“

Принципы питания будущего

  • Процеси на напълване
  • Процеси на събиране
  • Процеси на удържане (възбуждане)
  • Процеси на абсорбиране (циркулация, въртене)
  • Процеси на трансформиране
  • Процеси на усвояване
  • Процеси на съхраняване

Тези седем важни принципа на храненето се основават на наличните и формираните възможности на системите на тялото, съдовете и органите. Следователно, ние трябва да се научим да се храним, като „запечатваме“ енергията на храната, която в зависимост от своята честота предопределя нивото на хранене на нашето тяло. Колкото по-високочестотна храна консумираме, толкова повече увеличаваме жизнеността си и подхранваме не само грубото тяло, но и енергията, финото тяло, което често живее в понижени вибрации, разрушаващи духа ни.

Спектралното разбиране за храненето ще ни помогне да опознаем и спектралността на нашето тяло и да се научим да възприемаме храненето на сложни системи на тялото (например на жлезите с външна секреция), както и подхранването на клетките.

© Олег Черне