Nutri Q - Интегрално подхранване » Схема на хранене според интегралните полета

Схема на хранене според интегралните полета

Схема питания по интегральным полямИнтегралното хранене се основава на разбирането за интегралните полета и се разглежда като система за развитие и йога на храненето.

Хранене на първото интегрално поле

Храненето на първото интегрално поле се характеризира със заложените по природа възможности на тялото да се храни чрез секрециите и ферментите, изработвани от нашия организъм. Храненето на първото интегрално поле е базовото ниво във възможностите на нашия организъм, неговото настройване към един или друг вид хранене.

Хранене на второто интегрално поле

От гледна точка на човешката природа това е стресов тип хранене, което води до зависимост от преживяванията, свързани с консумирането на храна, до зависимост от разлагането на храната и, вследствие на това, до подчиняване на мозъка на тези процеси. Този вид хранене разглежда човека като вегетативна част от природата и представлява даденост за нашето пространство, където самият човек се разглежда като храна, натъпкана с разлагащи се продукти.

Хранене на третото интегрално поле

Схема питания по интегральным полямХраненето на третото интегрално поле засяга не толкова приемането на храна, колкото това да се научим да я чувстваме. В противен случай изпадаме във второто интегрално поле. Тук става дума за вид напрежение, което подхранва химията на нашето тяло, за да поддържа биохимичните процеси, свързани преди всичко с дишането. Основата на храненето на третото интегрално поле са течностите и вкусът. Затова консумирането на храна трябва да се разглежда от гледна точка на вкуса, в противен случай човекът започва да зависи от обема на храната и от реакциите си към нея.

Хранене на четвъртото интегрално поле

Храненето на четвъртото интегрално поле е може би най-интересното за човека. В основата му стои следното: отвъд храненето ние не бива да влошаваме дишането, движението и активността на съзнанието си. Подобен подход поставя самата храна не по-високо от разбирането за храненето чрез движение. Основната задача на храненето на четвъртото интегрално поле е да се постигне освобождаване от влиянието на второто поле, т.е. умението да намалим процесите на разлагане в тялото си. И тук, разбира се, особено важно е неправилното движение, което може да влоши нашите показатели, дори и да се храним правилно.

Хранене на петото интегрално поле

Храненето на петото интегрално поле или алхимичното хранене е хранене с нефрит или цинобър (ако представим това ниво образно). В природата в чист вид то отсъства, което налага изработването на допълнителен източник на енергия в тялото с помощта на външна или вътрешна алхимия. Храненето се осъществява именно чрез този допълнителен източник. Този вид хранене се нарича алхимично и представлява вътрешно изкуство, чието овладяване ни учи да преобразуваме енергията с помощта на движението, вътрешното хранене, дишането и приема на специални еликсири.

Хранене на шестото интегрално поле

Хранене с дишане, етер. Храненето на шестото интегрално поле е, от една страна, естествен процес, от друга то зависи от определени биохимични показатели. Храненето на шестото интегрално поле е по средата между нормалното дишане и енергийното дишане. Принадлежи към категорията на храненето с пàри. Качеството на този процес зависи от това какво и колко можем да извлечем при процеса на дишане. Човекът, който може да се храни с етерно поле, не зависи от нискочестотната храна. От този вид хранене започва храненето на духа ни. Именно към този вид дишане са ориентирани много мистични течения, чиято задача е да се преодолее прага на нискочестотното енергийно ниво на съществуване.

Хранене на седмото интегрално поле

Схема питания по интегральным полямХраненето на седмото интегрално поле ни насочва към онези видове хранене, които предизвикват напрежение в тялото и съзнанието. Този тип хранене се нарича още тантрическо хранене и хранене на Буда. У всеки от нас е заложена способността най-малкото да изработи този тип хранене (например когато сме възбудени). Въпросът тук опира до възможността за хранене с това напрежение, тъй като този процес предполага подхранване на костния мозък.

Хранене на осмото интегрално поле

Храненето на осмото интегрално поле представлява абсорбционно хранене. На това ниво тялото се разглежда като единно кристално пространство, неделимо на системи и органи, т.е. амброзийно тяло, ориентирано към усвояването на храна със специално звучене. Храненето на осмото интегрално поле се определя не от наличието на системи и органи в тялото ни, а от тяхното съзвучие. Всъщност тук става дума за способността да се храним чрез звук или, по-правилно казано, да абсорбираме звука. Това е вид хранене, при което продуктът се определя чрез вълновите си характеристики, с които ние се храним.
Схема питания по интегральным полям

Хранене на деветото интегрално поле

Храненето на деветото интегрално поле е хранене с геометрия или хранене със символи. Този вид хранене се основава на геометричното прегрупиране на молекулярните връзки в мозъка, което се превръща в храна за нас. Умението да възприемаме символа като източник на храна представлява изкуството на хранене на деветото интегрално поле. То зависи от способността на нашия мозък да разбира напрежението на геометрията.

Хранене на десетото интегрално поле

Храненето на десетото интегрално поле е удивителен вид хранене, което може да бъде определено като хранене чрез мозъка. С други думи, този вид хранене се характеризира със способността на самия мозък да изработи източник на енергия, които съответства на природата на десетото интегрално поле. Това, което наричаме съзнание и, по-правилно казано, мислене представлява удивителен процес, който се осъществява не само в човешки, но и в макрокосмически формат. Сложността идва от това, че тялото и енергията ни не са подчинени на нашата съсредоточеност и тази функция на нашия мозък и съзнание не могат напълно да се прилагат. Затова ние не осъзнаваме нито тактилността на мисленето, нито неговата форма.Схема питания по интегральным полям

Хранене на единадесетото интегрално поле

Храненето на единадесетото интегрално поле е облачното хранене. То се основава на свойствата на изнесения мозък и се използва от тези, които са в състояние да пренесат съзнанието си и да го възприемат като тяло, тъй като в основата на храненето на единадесетото интегрално поле е храненето със светлина.

Хранене на дванадесетото интегрално поле

Хранене на дванадесетото интегрално поле липсва, тъй като то е процес на резониране, способно да поддържа свръхфина проводимост, и не отговаря на живота на Земята, а и изобщо на триизмерното пространство. Това е свръхвисоко излъчване, насочено към четириизмерното пространство.

© Олег Черне