Nutri Q - Интегрално подхранване » Алхимия на духа

Алхимия на духа

"Алхимия духа" книга Олега Чернэ

Автор: ЧОМ
Година на публикуване: 2017

Повече от тридесет години авторът се намира в опита на екзистенциалния размисъл. „Достигнах дотук благодарение на руския философ Лев Шестов. Опознавах го през творчеството на такива майстори на екзистенциалната мисъл като Карлос Кастанеда, Виктор Санчес, Татанка Йотаке, Мартин Гашвесеома, Гилермо Валера Аревало, Ягуара и други” – казва той.

Прекланяйки се дълбоко пред света на растенията, авторът преминава пътя на преживяването и познанието на третото интегрално поле: света, управляван от духа на растенията. Това поле завършва своето доминиране в макрокосмоса, като предава властта си на човешкия дух, т.е. на полето, представлявано от човешкото съзнание. Разбирането за този граничен свят – свят на преход между полетата, е интересен опит и преживяване, защото езикът му е сложен, а обучението – затруднено от общоприетите разбирания.

Авторът се намира в това поле повече от 25 години, носейки името Бен Челеро. Но тъй като описанието налага линеен език, работата е подписана с името Олег Черне.

В действителност „Алхимия на духа” не е просто книга. Тя е предмет на силата, с който Ви се предлага да взаимодействате. Това не е книга за четене, а за проникновение в законите, които пораждат всичко, свързано с природата на човека. Тя е особен предмет на познанието, всяка страница от който има своя осезаемост и енергиен смисъл. Познанието ѝ изисква преодоляване на реакциите, емоциите и раздразнителността, които често пъти не само пречат да разберем същността на явленията, но не позволяват дори да се доближим до нея. Това е книга за онези, които търсят себе си и своя път.

Предметът на силата е активна природна форма, способна да натрупва, регенерира и предава енергия. Предметът на силата има тяло, форма и проводимост и може да представлява различни форми на силата. Предмети на силата могат да бъдат амулетът, кристалът, дрехата, знакът, картината. Такъв предмет е и книгата, тъй като тя може да пренася и предава енергията на знанието и да носи най-важното свойство за всеки предмет на силата – тактилността.

Предметът на силата може пасивно да обогатява енергията на пространството (това се случва активно, ако човек умее да се настрои спрямо него). Предметът на силата е вид знание, което се разшифрова чрез определено усилие, свързано с настройката, вниманието, наблюдението. Информацията на предмета на силата е особена и за да може човек да я попие, е нужно да умее да удържа вниманието си върху него. Предметът на силата е не просто хубав, а правилен предмет. Тъй като той е способен не само да дава нещо, а и да развива, той не е обект на желанието, а табуиран предмет, който изисква специално отношение към себе си.

Предметът на силата не е предназначен за всеки, нещо повече – той не е и нужен като такъв. Той представлява специална форма на знанието за онзи, който е готов да живее по законите на настройката, законите на намерението. Това е едно живо тяло не само със свои енергийни и физико-химични показатели, но и биологични такива, ако за проводимост на енергията служат дървото, хартията, естествената тъкан и различни видове камъни.

Олег Черне ©

 По-подробно четете на сайта на автора.