Nutri Q - Интегрално подхранване » Rose Quartz

Rose Quartz

QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz

Кристаллическая эссенция Розовый кварц

QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz е високо-вибрационен продукт, създаден за кристално хранене. Предназначен е за укрепване и пречистване на тялото, както и за подхранване на слизестата обвивка на мозъка. Продуктът е произведен в Швейцария.

Кристалната есенция от розов кварц може да подхранва, съхранява и укрепва вътрешните органи, свързани с кръвообращението и да подобрява процесите, които протичат в мускулните групи. Продуктът крие в себе си тайната за настройката на човека към една от движещите сили в природата, която се съотнася с напрежението, заложено в природата на кристала. Напрежението, получено в кристалната есенция не само успява да достигне до органите и съдовете, резонирайки с тях, но и да ги подхранва.

Приемайки кристална есенция от розов кварц, ние като минимум предпазваме клетката от разрушаване, като променяме функцията на дразнението й. По този начин есенцията от розов кварц помага и за освобождаването от колебанията с разрушителен характер в кръвоносната и кожната система, както и в редица съдове на главния мозък. Това настройва молекулите и ги удържа по определен начин, който забавя стареенето.

Храненето с кристална есенция от розов кварц е важно за решаването на много задачи с физически и психически характер. Приемайки розов кварц ние временно въвеждаме тялото в режим на по-високо напрежение, като го извеждаме от тези функции и вибрации, които го потискат.

Есенцията преизгражда и прегрупира законите, по които тялото функционира; спира отрицателните процеси и комбинира положителните.

Предупреждение

Приемането на кристални есенции се препоръчва само в рамките на системата „Йога на храненето“ и след навършени 21 години, при вече сформиран организъм. Приема на продукта изисква съблюдаване на цялостна програма на хранене.

Прием за деца и бременни – изключително и само по указания на специалисти.

Внимание: продуктът  се прави в Швейцария и съответства на всички норми на безопасност, но пропорциите и препоръчителните дози трябва да са съгласувани  със специалисти.

Следва да се има предвид, че като лекарствено средство продуктът не е изучен достатъчно. Приемането на тази есенция  е ваша лична отговорност. Продуктът не представлява лекарство и е насочен към постепенно изменение на свойствата на тялото. Изисква настройка и разбиране на задачите.

Забранява се приема на продукта без запознаване с описанието му.

Кристалната есенция от розов кварц не е спекулативен продукт, или продукт за търговия, а продукт на сериозна, задълбочена и дълга работа. Покупката на продукта е възможна само през специалисти.