Nutri Q - Интегрално подхранване » Коефициент на смъртност на храната

Коефициент на смъртност на храната

ФормулаКоефициентът на смъртност на храната е коефициент, който определя жизнения потенциал на продукта, неговата способност да съхранява енергията (най-вече в самия себе си). Коефициентът на смъртност на храната има, разбира се, приблизителни характеристики, тъй като зависи не от наименованието на продукта, а от неговата действителна, а не измислена енергоемкост. Колкото по-нисък е този коефициент, толкова повече това се дължи на мястото на произход, на климата и качеството на самия продукт. А колкото по-висок е той, толкова по-високи са и изискванията към приема на съответния продукт, т.е. към изкуството на хранене. По-малко вредните продукти имат показател 0,1, а най-вредните – 12.

Коефициент на смъртност на храната:

 1. Кристални продукти, способни да генерират енергия, подобно на розовия кварц. Коефициент на смъртност 0.
 2. Енергийни продукти, способни да изработват енергия в себе си (настойки, извлеци). Коефициент на смъртност – под 0,5.
 3. Бобови, зърнени, киселомлечни продукти и ядки. Коефициент на смъртност 3.
 4. Плодове и зеленчуци. Коефициент на смъртност 3,5 – 4, в зависимост от природната регенерация (свежи, сушени).
 5. Хлебни изделия, макарони и гъби. Коефициент на смъртност 5. Високият коефициент е свързан с увеличаването на възможността за интоксикация или окисление на организма.
 6. Морски дарове, яйца. Коефициент на смъртност 6.
 7. Риба, прекомерност по отношение на храна от категория 3-5. Коефициент на смъртност 7. Особено важно е да се разберат последствията от прекомерността!
 8. Несвежа храна от категория 3-5. Прекаляване с храна 6 категория. Коефициент на смъртност 8.
 9. Месо. Дивеч. Несвежа храна категории 6-7. Прекаляване с храна 7 категория. Коефициент на смъртност 9.
 10. Прекомерност по отношение на храна от категория 9. Коефициент на смъртност 10.
 11. Коефициенти на смъртност 11-12 са свързани с различни форми на интоксикация, свързани с неразбиране на продукта или, например, с негова заразеност.

© Олег Черне